29.3.2023

Spustili jsme nový web s novou službou

Nabízíme nyní v kombinaci s Neurofeedbackem tréninkem své širší zkušenosti a dovednosti v různých přístupech podpory a rozvoje lidí. Lze si tak nově zvolit konkrétního průvodce, který klienta provází jeho individuálním procesem seberozvoje.

Dle naší zkušenosti bývá kombinace zkušeného provázení a Neurofeeedbacku velmi efektivní. Neurofeedback trénink poskytuje pevný základ dobře seberegulované nervové soustavy, která tak je více uvolněná, stabilní a plastická, tedy připravená k učení se novému přístupu a novým schopnostem. Klienti tak často pozorují rychlé a výrazné pozitivní změny.
Provázení kombinujeme střídavě či zároveň s Neurofeedback tréninkem, dle vzájemné dohody a individuálních potřeb klienta.

Na webu také naleznete obvyklý průběh tréninku, krok za krokem, a další zajímavé informace.

Doufáme, že se Vám naše nová služba a web budou líbit!


1.12.2021

Video: Mgr. Alan Tyl o ILF Neurofeedbacku

V září nás laskavě pozval pan Vomastek do své kanceláře, abychom jeho přátelům řekli něco o ILF Neurofeedbacku, a to obecně o metodě i konkrétně v oblasti řešení následků traumatu u dospělých lidí.


Proběhl první základní kurz v ILF Neurofeedbacku v ČR

Ve dnech 27.9. až 1.10. 2021 proběhl v Praze v hotelu Golf první kurz práce s novým frekvenčním pásmem tréninku mozku – ILF Neurofeedbackem. Kurz jsme realizovali ve spolupráci s našimi partnery z EEGInfo Europe, hlavním lektorem byl v tomto otevíracím kurzu skvelý a zkušený Philippe Gauffriau. V přištím běhu 25. – 29. dubna 2022 se po nabraných zkušenostech kurzu plně ujme náš institut. Více o tomto kurzu naleznete na této stránce.

     

Zleva: Jiří Kysilka, Phillipe Gauiffrau, Alan Tyl

Kurz jsme si moc užili, a přes nervozitu z realizace zcela nového školení sklidil od účastníků nadšené ohlasy.

Jsme rádi, že kromě našeho centra nyní tento nový trénink začínají tento trénink poskytovat v ČR další praktikanti – kurz absolovovalo 7 stážistů.
Proč je ILF trénink mozku důležitý? Více o specifickém efektu tréninku ILF pásma se lze dočíst zde.

 

 


Nový kurz: základní kurz v ILF Neurofeedbacku

S radostí vám představujeme naší novinku: ILF Neurofeedback kurzy pro specialisty.

http://ilfneurofeedback.cz/

Infra-Low Frequency trénink je nyní již přes rok součástí služeb, které veřejnosti nabízíme. Původní nejistota, jak bude trénink přijat, nahradilo nadšení ze strany nás i klientů. Momentálně naprostá většina tréninků u nás probíhá skrze ILF trénink, často s výraznými a rychlými výsledky.
Aby další trenéři mohli svým klientům poskytnout možnosti ILF, naplánovali jsme základní kurz v této metodě. Ať už osloví nové zájemce o to stát se trenérem, nebo již zkušené biofeedback trenéry, je to nová a unikátně efektivní cesta, jak zdokonalit řešení mnoha obtíží spojených s mozkem, které trápí naší společnost.

Pokud jste terapeutem, specialistou nebo jejich řídícím pravovníkem a rádi byste se o této možnosti dozvěděli více, prosím kontaktujte nás. Rádi
vám o ILF sdělíme více.


9. 3. 2020

Co je to metoda Othmerových?

Je tomu nyní rok a půl od doby, kdy jsme zavedli nové postupy tréninku s EEG Biofeedbackem. Za tu dobu metoda podstatně zesílila úspěšnost a efektivitu tréninku, spokojenost klientů i naší schopnost orientovat se v potřebném postupu tréninku v mnoha dalších oblastech. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem blogu.


2.3.2020

Historie EEG Biofeedbacku – Barry Sterman

V našem blogu nyní naleznete kompletní sérii zaměřenou na historii o Barry Stermanovi, hlavním prvotním průkopníkovi metody EEG Biofeedback.

1 díl
2 díl
3 díl


22. 8. 2019

Othmer’s method – ILF pásmo

Trénink EEG pásma mozkové činnosti je klasický přístup k tréninku mozku. Novým příspěvkem metody manželů Othmerových je rozšíření rozsahu pásma tréninku do tzv. infra-nízkých frekvencí (infra low frequency, ILF), tedy frekvencí pod 0,1 Hz.

K tomu je již potřeba specializovaná technika a výcvik pro její užívání. Tímto výcvikem jsme prošli v květnu 2019 a nyní poprvé nový ILF trénink nabízíme veřejnosti.

 Obrázek: Přístroj Neuroamp II a jeho ovládací software Cygnet


21.8.2019

Othmer’s method – EEG pásmo

Je tomu právě rok, kdy naše organizace začala využívat metodu manželů Othmerových. Othmerovi, kteří sídlí v Los Angeles, jsou jedni z hlavních průkopníků metody EEG Biofeedback – a vlastně především díky nim se tato metoda vůbec rozšířila do světa.

Před rokem jsme jejich způsob práce s EEG frekvencemi zavedli ve snaze o zvýšení efektivity tréninku, především u závažnějších a chronických obtíží. Výsledky nyní považujeme za vynikající a byl to skutečně úspěšný rok, s mnoha rychlými a silnými posuny během tréninku.

Obrázek: Komponenty metody Othmerových. EEG a ILF trénink a bipolární zapojení elektrod