16. 8. 2023
Příspěvek zdravotní pojištovny na neurofeedback snadno dostupný pro širokou veřejnost?
To v ČR snad vidíme poprvé. Že by se blýskalo na lepší časy?

Klienti Vojenské Zdravotní Pojištovny (VoZP) do věku 18 let mohou nyní jednou v roce čerpat až 1000 Kč příspěvek na podporu rozvoje dětí a prevenci duševních poruch. Stačí pojištovně poslat kopii dokladu o úhradě služby.
Více informací naleznete na stránce pojištovny:


15.8.2023
Slyšeli jste již o Gáboru Matém? Tento kanadský lékař na nás udělal velký dojem svým filmem moudrost traumatu:
thewisdomoftrauma.com/cz/.
Okolo Gábora vznikla i v ČR komunita, která prezentuje jeho práci a sdružuje její příznivce:
https://moudrost-traumatu.cz/
Rádi jsme tak přijali pozvání této české komunity na akci „Moudrost traumatu, Rok Poté“ v kině Přítomnost 3. června 2023. Měli jsme příležitost představit Neurofeedback jako unikátní metodu s velkým účinkem při práci s následky traumatu všeho druhu. Také jsme blíže poznali mnohé další zajímavé způsoby práce s traumatem.
Zde je záznam naší prezentace:


Video: Mgr. Alan Tyl o ILF Neurofeedbacku

Pan Petr Vomastek (oceněn jako realitní makléř roku v letech 2006 – 2010) nás laskavě pozval do své kanceláře, abychom jeho přátelům řekli něco o ILF Neurofeedbacku, a to obecně o metodě i konkrétně v oblasti řešení následků traumatu u dospělých lidí.


19.4.2023

ILF Neurofeedback pro poruchy autistického spektra (PAS)

Náš institut má již dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí s PAS. Teprve s ILF Neurofeedbackem jsme ale začali pozorovat skutečně výrazné a rychlé výsledky v této oblasti.

Efekty, které se dostavovali pomocí klasického EEG Neurofeedbacku až po desítkách a někdy i stovkách sezení, často pozorujeme již během prvních 10 až 20 sezení ILF tréninku. Spadají sem například zlepšení ve verbální komunikaci, dřívější usínání, úprava chuti k jídlu, zlepšení koncentrace, větší samostatnost, lepší přijímání okolních vzruchů. Úspěchy jsou zaznamenané dokonce i u těžkých forem autismu s tendencí k sebepoškozování.

Jako příklad v této oblasti rádi uvádíme pracoviště námi zaškolených kolegů z Rodinného integračního centra v Pardubicích https://www.neurofeedback-ric.cz/ . Toto pracoviště je první v ČR, které využívá ILF Neurofeedback se zaměřením čistě na PAS. Výsledky, o kterých nás informují a které také ilustrují na svých stránkách, jsou velmi povzbudivé pro možnosti terapií PAS. Tím spíše, že možnosti pro intervence u PAS jsou v ČR zatím značně omezené.

Náš institut nabízí jak trénink pro děti a dospělé s PAS, tak zaškolení v ILF Neurofeedbacku pro profesionály zaměřené na práci s PAS a dalšími vývojovými poruchami. Pro více informací o školení navštivte naší stránku k ILF základnímu kurzu, nebo se podívejte na náš web k ILF Neurofeedbacku


29.3.2023

Spustili jsme nový web s novou službou

Nabízíme nyní v kombinaci s Neurofeedbackem tréninkem své širší zkušenosti a dovednosti v různých přístupech podpory a rozvoje lidí. Lze si tak nově zvolit konkrétního průvodce, který klienta provází jeho individuálním procesem seberozvoje.
Dle naší zkušenosti bývá kombinace zkušeného provázení a Neurofeeedbacku velmi efektivní. Neurofeedback trénink poskytuje pevný základ dobře seberegulované nervové soustavy, která tak je více uvolněná, stabilní a plastická, tedy připravená k učení se novému přístupu a novým schopnostem. Klienti tak často pozorují rychlé a výrazné pozitivní změny.
Provázení kombinujeme střídavě či zároveň s Neurofeedback tréninkem, dle vzájemné dohody a individuálních potřeb klienta.
Na webu také naleznete obvyklý průběh tréninku, krok za krokem, a další zajímavé informace.Doufáme, že se Vám naše nová služba a web budou líbit!

Proběhl první základní kurz v ILF Neurofeedbacku v ČR

Ve dnech 27.9. až 1.10. 2021 proběhl v Praze v hotelu Golf první kurz práce s novým frekvenčním pásmem tréninku mozku – ILF Neurofeedbackem. Kurz jsme realizovali ve spolupráci s našimi partnery z EEGInfo Europe, hlavním lektorem byl v tomto otevíracím kurzu skvelý a zkušený Philippe Gauffriau. V přištím běhu 25. – 29. dubna 2022 se po nabraných zkušenostech kurzu plně ujme náš institut. Více o tomto kurzu naleznete na této stránce.

     

Zleva: Jiří Kysilka, Phillipe Gauiffrau, Alan Tyl

Kurz jsme si moc užili, a přes nervozitu z realizace zcela nového školení sklidil od účastníků nadšené ohlasy.

Jsme rádi, že kromě našeho centra nyní tento nový trénink začínají tento trénink poskytovat v ČR další praktikanti – kurz absolovovalo 7 stážistů.
Proč je ILF trénink mozku důležitý? Více o specifickém efektu tréninku ILF pásma se lze dočíst zde.

 

 


Nový kurz: základní kurz v ILF Neurofeedbacku

S radostí vám představujeme naší novinku: ILF Neurofeedback kurzy pro specialisty.http://ilfneurofeedback.cz/
Infra-Low Frequency trénink je nyní již přes rok součástí služeb, které veřejnosti nabízíme. Původní nejistota, jak bude trénink přijat, nahradilo nadšení ze strany nás i klientů. Momentálně naprostá většina tréninků u nás probíhá skrze ILF trénink, často s výraznými a rychlými výsledky.
Aby další trenéři mohli svým klientům poskytnout možnosti ILF, naplánovali jsme základní kurz v této metodě. Ať už osloví nové zájemce o to stát se trenérem, nebo již zkušené biofeedback trenéry, je to nová a unikátně efektivní cesta, jak zdokonalit řešení mnoha obtíží spojených s mozkem, které trápí naší společnost.

Pokud jste terapeutem, specialistou nebo jejich řídícím pravovníkem a rádi byste se o této možnosti dozvěděli více, prosím kontaktujte nás. Rádi
vám o ILF sdělíme více.


9. 3. 2020

Co je to metoda Othmerových?

Je tomu nyní rok a půl od doby, kdy jsme zavedli nové postupy tréninku s EEG Biofeedbackem. Za tu dobu metoda podstatně zesílila úspěšnost a efektivitu tréninku, spokojenost klientů i naší schopnost orientovat se v potřebném postupu tréninku v mnoha dalších oblastech. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem blogu.


2.3.2020

Historie EEG Biofeedbacku – Barry Sterman

V našem blogu nyní naleznete kompletní sérii zaměřenou na historii o Barry Stermanovi, hlavním prvotním průkopníkovi metody EEG Biofeedback.

1 díl
2 díl
3 díl


22. 8. 2019

Othmer’s method – ILF pásmo

Trénink EEG pásma mozkové činnosti je klasický přístup k tréninku mozku. Novým příspěvkem metody manželů Othmerových je rozšíření rozsahu pásma tréninku do tzv. infra-nízkých frekvencí (infra low frequency, ILF), tedy frekvencí pod 0,1 Hz.

K tomu je již potřeba specializovaná technika a výcvik pro její užívání. Tímto výcvikem jsme prošli v květnu 2019 a nyní poprvé nový ILF trénink nabízíme veřejnosti.

 Obrázek: Přístroj Neuroamp II a jeho ovládací software Cygnet


21.8.2019

Othmer’s method – EEG pásmo

Je tomu právě rok, kdy naše organizace začala využívat metodu manželů Othmerových. Othmerovi, kteří sídlí v Los Angeles, jsou jedni z hlavních průkopníků metody EEG Biofeedback – a vlastně především díky nim se tato metoda vůbec rozšířila do světa.

Před rokem jsme jejich způsob práce s EEG frekvencemi zavedli ve snaze o zvýšení efektivity tréninku, především u závažnějších a chronických obtíží. Výsledky nyní považujeme za vynikající a byl to skutečně úspěšný rok, s mnoha rychlými a silnými posuny během tréninku.

Obrázek: Komponenty metody Othmerových. EEG a ILF trénink a bipolární zapojení elektrod


Video: Mgr. Alan Tyl o ILF Neurofeedbacku

Pan Petr Vomastek (oceněn jako realitní makléř roku v letech 2006 – 2010) nás laskavě pozval do své kanceláře, abychom jeho přátelům řekli něco o ILF Neurofeedbacku, a to obecně o metodě i konkrétně v oblasti řešení následků traumatu u dospělých lidí.


19.4.2023

ILF Neurofeedback pro poruchy autistického spektra (PAS)

Náš institut má již dlouholeté zkušenosti s tréninkem dětí s PAS. Teprve s ILF Neurofeedbackem jsme ale začali pozorovat skutečně výrazné a rychlé výsledky v této oblasti.

Efekty, které se dostavovali pomocí klasického EEG Neurofeedbacku až po desítkách a někdy i stovkách sezení, často pozorujeme již během prvních 10 až 20 sezení ILF tréninku. Spadají sem například zlepšení ve verbální komunikaci, dřívější usínání, úprava chuti k jídlu, zlepšení koncentrace, větší samostatnost, lepší přijímání okolních vzruchů. Úspěchy jsou zaznamenané dokonce i u těžkých forem autismu s tendencí k sebepoškozování.

Jako příklad v této oblasti rádi uvádíme pracoviště námi zaškolených kolegů z Rodinného integračního centra v Pardubicích https://www.neurofeedback-ric.cz/ . Toto pracoviště je první v ČR, které využívá ILF Neurofeedback se zaměřením čistě na PAS. Výsledky, o kterých nás informují a které také ilustrují na svých stránkách, jsou velmi povzbudivé pro možnosti terapií PAS. Tím spíše, že možnosti pro intervence u PAS jsou v ČR zatím značně omezené.

Náš institut nabízí jak trénink pro děti a dospělé s PAS, tak zaškolení v ILF Neurofeedbacku pro profesionály zaměřené na práci s PAS a dalšími vývojovými poruchami. Pro více informací o školení navštivte naší stránku k ILF základnímu kurzu, nebo se podívejte na náš web k ILF Neurofeedbacku


29.3.2023

Spustili jsme nový web s novou službou

Nabízíme nyní v kombinaci s Neurofeedbackem tréninkem své širší zkušenosti a dovednosti v různých přístupech podpory a rozvoje lidí. Lze si tak nově zvolit konkrétního průvodce, který klienta provází jeho individuálním procesem seberozvoje.
Dle naší zkušenosti bývá kombinace zkušeného provázení a Neurofeeedbacku velmi efektivní. Neurofeedback trénink poskytuje pevný základ dobře seberegulované nervové soustavy, která tak je více uvolněná, stabilní a plastická, tedy připravená k učení se novému přístupu a novým schopnostem. Klienti tak často pozorují rychlé a výrazné pozitivní změny.
Provázení kombinujeme střídavě či zároveň s Neurofeedback tréninkem, dle vzájemné dohody a individuálních potřeb klienta.
Na webu také naleznete obvyklý průběh tréninku, krok za krokem, a další zajímavé informace.Doufáme, že se Vám naše nová služba a web budou líbit!

Proběhl první základní kurz v ILF Neurofeedbacku v ČR

Ve dnech 27.9. až 1.10. 2021 proběhl v Praze v hotelu Golf první kurz práce s novým frekvenčním pásmem tréninku mozku – ILF Neurofeedbackem. Kurz jsme realizovali ve spolupráci s našimi partnery z EEGInfo Europe, hlavním lektorem byl v tomto otevíracím kurzu skvelý a zkušený Philippe Gauffriau. V přištím běhu 25. – 29. dubna 2022 se po nabraných zkušenostech kurzu plně ujme náš institut. Více o tomto kurzu naleznete na této stránce.

     

Zleva: Jiří Kysilka, Phillipe Gauiffrau, Alan Tyl

Kurz jsme si moc užili, a přes nervozitu z realizace zcela nového školení sklidil od účastníků nadšené ohlasy.

Jsme rádi, že kromě našeho centra nyní tento nový trénink začínají tento trénink poskytovat v ČR další praktikanti – kurz absolovovalo 7 stážistů.
Proč je ILF trénink mozku důležitý? Více o specifickém efektu tréninku ILF pásma se lze dočíst zde.

 

 


Nový kurz: základní kurz v ILF Neurofeedbacku

S radostí vám představujeme naší novinku: ILF Neurofeedback kurzy pro specialisty.http://ilfneurofeedback.cz/
Infra-Low Frequency trénink je nyní již přes rok součástí služeb, které veřejnosti nabízíme. Původní nejistota, jak bude trénink přijat, nahradilo nadšení ze strany nás i klientů. Momentálně naprostá většina tréninků u nás probíhá skrze ILF trénink, často s výraznými a rychlými výsledky.
Aby další trenéři mohli svým klientům poskytnout možnosti ILF, naplánovali jsme základní kurz v této metodě. Ať už osloví nové zájemce o to stát se trenérem, nebo již zkušené biofeedback trenéry, je to nová a unikátně efektivní cesta, jak zdokonalit řešení mnoha obtíží spojených s mozkem, které trápí naší společnost.

Pokud jste terapeutem, specialistou nebo jejich řídícím pravovníkem a rádi byste se o této možnosti dozvěděli více, prosím kontaktujte nás. Rádi
vám o ILF sdělíme více.


9. 3. 2020

Co je to metoda Othmerových?

Je tomu nyní rok a půl od doby, kdy jsme zavedli nové postupy tréninku s EEG Biofeedbackem. Za tu dobu metoda podstatně zesílila úspěšnost a efektivitu tréninku, spokojenost klientů i naší schopnost orientovat se v potřebném postupu tréninku v mnoha dalších oblastech. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem blogu.


2.3.2020

Historie EEG Biofeedbacku – Barry Sterman

V našem blogu nyní naleznete kompletní sérii zaměřenou na historii o Barry Stermanovi, hlavním prvotním průkopníkovi metody EEG Biofeedback.

1 díl
2 díl
3 díl


22. 8. 2019

Othmer’s method – ILF pásmo

Trénink EEG pásma mozkové činnosti je klasický přístup k tréninku mozku. Novým příspěvkem metody manželů Othmerových je rozšíření rozsahu pásma tréninku do tzv. infra-nízkých frekvencí (infra low frequency, ILF), tedy frekvencí pod 0,1 Hz.

K tomu je již potřeba specializovaná technika a výcvik pro její užívání. Tímto výcvikem jsme prošli v květnu 2019 a nyní poprvé nový ILF trénink nabízíme veřejnosti.

 Obrázek: Přístroj Neuroamp II a jeho ovládací software Cygnet


21.8.2019

Othmer’s method – EEG pásmo

Je tomu právě rok, kdy naše organizace začala využívat metodu manželů Othmerových. Othmerovi, kteří sídlí v Los Angeles, jsou jedni z hlavních průkopníků metody EEG Biofeedback – a vlastně především díky nim se tato metoda vůbec rozšířila do světa.

Před rokem jsme jejich způsob práce s EEG frekvencemi zavedli ve snaze o zvýšení efektivity tréninku, především u závažnějších a chronických obtíží. Výsledky nyní považujeme za vynikající a byl to skutečně úspěšný rok, s mnoha rychlými a silnými posuny během tréninku.

Obrázek: Komponenty metody Othmerových. EEG a ILF trénink a bipolární zapojení elektrod