Tento 2-denní kurz je určený pro praktikanty metody s alespoň 6 měsíční zkušeností. Kurz svým zaměřením vhodně navazuje na informace získané na základním kurzu.

Pokročilé techniky Alfa – Theta a synchronie

Standardní „seberegulační“ trénink ze základního kurzu našeho institutu vede klienta k správnému a harmonickému fungování jeho fyzické i psychické stránky, uklidňuje, stabilizuje a oživuje.
To u některých klientů samo o sobě k vyřešení obtíží stačí, ale u jiných klientů potřebujeme následně navázat hlubšími technikami tréninku mozku.

Alfa – Theta je určená především k získání přístupu k nezpracovaným traumatickým zážitkům či dalším nedostupným zkušenostem v našem nevědomí, a k jejich vyřešení a uvolnění.

Synchronie pak vyvolává především stav klidného soustředění, který přináší podobné benefity jako cvičení všímavosti (mindfulness) nebo meditace.

Tato část kurzu dodává dva důležité nástroje, které jsou nedílnou součástí metody Othmerových. Vedou člověka k cílené změně stavu mozku směrem, který v Neurofeedback tréninku přináší posuny, které by jinak byly náročné či nemožné.

Obsah kurzu:

  • Trénink dvou kanálové 10 Hz Alfa, 40 Hz Gamma nebo 0.05 ILF synchronie
  • Trénink sezení 1 – kanálové i 2 – kanálové Alfa – Theta
  • Zapojení pěti elektrod potřebných pro sezení 2 – kanálo synchronie a Alfa – Theta
  • Statistické záznamy hodnot EEG v jednotlivých kolech tréninku ve vztahu ke změnám stavu mozku během Alfa – Theta
  • Základních principy práce s řízenou imaginací, využitelnou pro Alfa – Theta trénink

    A také prostor pro debatu ve skupině, supervizní případy, informace o posledních novinkách a další


Detailní popis technik

Alfa – Theta trénink

Je trénink určený k získání přístupu k nezpracovaným traumatickým zážitkům či dalším nedostupným zkušenostem v našem nevědomí, a jejich vyřešení a uvolnění.

Příklad využití může být klient, u kterého se nám podařilo snížit bipolárním tréninkem úzkost, vztek, nespavost, přehnanou ostražitost a podobně, ale který stále potkává zážitky, které v něm spouští nepříjemné reakce. Alfa – Theta trénink je schopný tyto zážitky nechat vystoupit na povrch, nechat je přejít do dlouhodobé paměti a uvolnit jejich spojení s emočním nábojem.

Tento trénink s kořeny v USA v 90. letech se již v ČR dlouho používá, náš institut v něm již vyškolil řadu praktikantů. Co bude na tomto kurzu nové je, že chceme této části věnovat celý jeden den a poskytnout dostatek prostoru pro osobní zkušenosti s tímto tréninkem a pro společnou debatu. Tak, aby pochopení účastníků nebylo pouze teoretické, ale abychom skrze skupinovou práci rozvíjeli svoje osobní porozumění.

Trénink synchronie

Tento trénink podporuje synchronizovanou aktivitu určité frekvence napříč dvěma oblastmi mozku. Synchronie vyvolává především stav klidného soustředění, který přináší podobné benefity jako cvičení všímavosti (mindfulness) nebo meditace. To zahrnuje větší odstup od stresujících a zahlcujících situací a emocí, méně nutkavých opakovaných myšlenek, lepší schopnost řešit vztahy a vztahové konflikty, atd.

Trénink tak může být velmi vhodný například u úzkostných obtíží nebo poruch pozornosti.
Je vhodný i jako příprava na Alfa – Theta trénink.

Trénink synchronie je v ČR další novinkou, kterou jsme získali díky zkušenostem manželů Othmerových. Je to trénink často příjemný, zajímavý a prospěšný, který může přinést užitek celé řadě klientů.

Kurz je určen pro praktikanty metody Othmerových s alespoň 6 měsíční osobní zkušeností.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 9700 Kč

Cena zahrnuje kávu, čaj a lehké občerstvení po dobu kurzu

Přihláška na kurz

Termíny kurzů

Platba a rezervace

Platbu lze provést buď hotově ráno před začátkem kurzu, nebo převodem s minimálně dvoutýdenním předstihem před začátkem kurzu. (Budete-li platit převodem, prosím, pošlete fakturační údaje, na jejichž základě Vám vystavíme fakturu).
Místo na kurzu si lze rezervovat zálohou ve výši 4000 Kč. Pokud zrušíte svou účast na kurzu dříve než 30 dnů před začátkem kurzu, vracíme 100 procent částky. Do 14 dnů před začátkem vracíme 50 procent částky. Při pozdějším odhlášení než 14 dnů před začátkem záloha propadá v plné výši.

Lokalita

Kurz probíhá v EEG Biofeedback institutu, na adrese Náměstí interbrigády 4, Praha 6, 160 00

Ubytování
Cenově dostupné ubytování pro účastníky:

Hotel International – v dosahu pěší chůze.

Hotel Diplomat – 5 minut tramvají

Cenově dostupné ubytování:

Pension Paťanka. 590 Kč za noc, v dosahu pěší chůze.

Ubytování na kolejích České zemědělské univerzity, 350 až 450 Kč za noc, 10 min autobusem.