ceník je platný od 3. 9. 2021

Vstupní diagnostika

Konzultace pro zahájení EEG pro EEG/ILF Biofeedback tréninku. Zahrnuje: stanovení tréninkového plánu, stopování symptomů, QIKtest a první zkrácený trénink: – celkem 2h
(Mgr. Alan Tyl nebo Mgr. Jiří Kysilka, PhD)
1900  Kč

Trénink Infra-low Frequency (ILF) Biofeedback nebo EEG Biofeedback

Ve vstupní konzutaci bude určena vhodnost jednoho z těchto dvou typů tréninku pro konkrétní obtíž klienta. Někdy mohou být typy i kombinovány.

ILF  Biofeedback: Jedná se o verzi tréninku mozku vysoce účinnou u specifických typů poruch –  především následky traumatu, úzkosti, deprese a poruchy autistického spektra. Tedy tam, kde je vyžadováno hluboké zklidnění na vývojově starší, instinktivní úrovni lidského mozku – limbickém systému.

EEG Biofeedback: Tato tradiční verze tréninku je o obzvláště efektivní u problémů s pozorností,kognitivními funkcemi, a školními dovednostmi, tedy s funkcemi hierarchicky vyššími, které se rozvíjí v pozdějším věku vývoje lidského mozku.

1 sezení 850 Kč
10 sezení 8 500 Kč
V případě potřeby je možné zažádat o solidární slevu na trénink. Žádosti o slevu posuzujeme individuálně.

ILF/EEG Biofeedback jako součást provázení procesem osobního seberozvoje

Tato služba je určena pouze dospělým zájemcům. Kombinuje biofeedback trénink s dovednostmi členů našeho týmu. Dle našich individuálních kompetencí jsme schopni klientovi pomoci
v rozvinutí nových pohledů, schopností a změn ve svém životě, v tématech, který si klient sám vybere. Tímto procesem klienta individuálně provázíme. Biofeedback zde slouží jako silný podpůrný nástroj a obvykle se v rámci sezení kombinuje s dalšími přístupy a technikami rozvoje. Někdy je kladen větší důraz na biofeedback trénink, někdy na další techniky – dle momentální potřeby klienta.

Mgr. Alan Tyl

Provází v těchto tématech:
Meditace a její integrace do každodenního života
Rozdíl mezi myslí a vědomím, mezi provozem mysli a naším autentickým já (self)
Provázení k náhledu na příčiny emočních a vztahových rozporů
Uvolnění se ze sevření opakovaných vzorců strachu, vzteku, pocitů viny, atd.
Cesta od kompenzací k nalezání skutečných zdrojů naplnění
Úspěch a sktuečná smysluplnost života – jak se nenechat snahou o úspěch pohltit
Otevření se lásce jako klíčovému zdroji léčení sebe sama i našich vztahů

Používané hlavní techniky:
Meditace
Provázení vnitřní krajinou mysli
Empatické naslouchání a rozhovor
Koučink – pokládání správné otázky


Možné podpůrné techniky:
Neuro-lingvistické progamování (NLP)
Hypnóza dle Miltona Erickssona
Projekční techniky

1 200 Kč za hodinu