Vstupní diagnostika

Konzultace pro zahájen EEG/ILF Biofeedback tréninku. Zahrnuje: Vstupní rozhovor,  QIKtest, stanovení tréninkového plánu a první 20 minutový trénink – celkem 2h 2700  Kč

Trénink Infra-low Frequency (ILF) a EEG Neurofeedbacku

Ve vstupní konzutaci bude určena vhodnost jednoho z těchto dvou typů tréninku pro konkrétní obtíž klienta. Někdy mohou být typy i kombinovány.

ILF  Biofeedback: Jedná se o verzi tréninku mozku vysoce účinnou u specifických typů poruch –  především následky traumatu, úzkosti, deprese a poruchy autistického spektra. Tedy tam, kde je vyžadováno hluboké zklidnění na vývojově starší, instinktivní úrovni lidského mozku – limbickém systému.

EEG Biofeedback: Tato tradiční verze tréninku je nejvíce efektivní u problémů s pozorností,kognitivními funkcemi, a školními dovednostmi, tedy s funkcemi hierarchicky vyššími, které se rozvíjí v pozdějším věku vývoje lidského mozku.

1x sezení 1060 Kč
Balíček 10x sezení 10 400 Kč
V případě potřeby je možné zažádat o solidární slevu na trénink. Žádosti o slevu posuzujeme individuálně.

ILF Neurofeedback jako součást provázení osobním procesem seberozvoje

Bližší popis této služby naleznete na tomto webu: ilfneurofeedback.cz

Tato služba je určena především klientům v dospělém věku. Kombinuje neurofeedback trénink s dalšími zkušenostmi a dovednostmi členů našeho týmu. Dle našich individuálních kompetencí Vám můžeme nabídnout rozvinutí nových pohledů, schopností a změn ve svém životě, v tématech, který si ve společné dohodě vybereme.

Tímto procesem klienta individuálně provázíme. Neurofeedback zde slouží jako silný podpůrný nástroj a obvykle se v rámci sezení kombinuje s dalšími přístupy a technikami rozvoje. Někdy je kladen větší důraz na neurofeedback trénink, někdy na jiné přístupy a techniky – dle momentální potřeby klienta.