ceník je platný od 1. 5. 2020

Diagnostika

Konzultace pro zahájení EEG pro EEG/ILF Biofeedback tréninku. Zahrnuje: stanovení tréninkového plánu, stopování symptomů, QIKtest a první zkrácený trénink: – 2h (Mgr. Alan Tyl) 1900  Kč
QIKtest – elektronický test pozornosti

(testuje pozornost, impulsivitu, reakční čas, variabilitu reakční doby) – 20 minut

 400 Kč

Trénink EEG Biofeedback

1 sezení 770 Kč
10 sezení (při koupi balíčku 10 sezení ušetříte 10%) 7 000 Kč

 Trénink Infra-low Frequency (ILF) Biofeedback

Jedná se o verzi tréninku mozku vysoce účinnou u specifických typů poruch –  především tedy následky traumatu, úzkosti, deprese a poruchy autistického spektra. Tedy tam, kde je vyžadováno hluboké zklidnění na vývojově velmi základní, instinktivní úrovni našeho mozku.

Výhodou jsou často podstatně silnější a rychlejší výsledky oproti EEG modalitě, nevýhodou je vyšší cena technického vybavení a následně i sezení.

Vhodnost ILF tréninku vám bude obvykle navrhnuta v rámci vstupní konzultace.

10 sezení 8 500 Kč

PhDr. Jiří Tyl

Psychoterapie / Psychoanalýza / Hypnóza
Vstupní vyšetření (90 minut) 1 000 Kč
Jednotlivá sezení 1000 Kč za hodinu
Zprávy a vyšetření
Psychologická interpretace EEG 1000 Kč
Komplexní psychologické vyšetření (testy IQ, osobnosti) + zpráva od 3 000 Kč výše dle rozsahu
Komplexní psychologické vyšetření osobnosti, intelektu, mezilidských vztahů, vypracování odborného posudku. Základní sazba 10 000 Kč za posudek.

Celková cena dle požadavků na počet osob, náročnost, rozsah, rychlost vypracování