ceník je platný od 3. 1.2022

Vstupní diagnostika

Konzultace pro zahájen EEG/ILF Biofeedback tréninku. Zahrnuje: stanovení tréninkového plánu, stopování symptomů, QIKtest a první 20 minutový trénink: – celkem 2h 2500  Kč

Trénink Infra-low Frequency (ILF) Biofeedback nebo EEG Biofeedback

Ve vstupní konzutaci bude určena vhodnost jednoho z těchto dvou typů tréninku pro konkrétní obtíž klienta. Někdy mohou být typy i kombinovány.

ILF  Biofeedback: Jedná se o verzi tréninku mozku vysoce účinnou u specifických typů poruch –  především následky traumatu, úzkosti, deprese a poruchy autistického spektra. Tedy tam, kde je vyžadováno hluboké zklidnění na vývojově starší, instinktivní úrovni lidského mozku – limbickém systému.

EEG Biofeedback: Tato tradiční verze tréninku je nejvíce efektivní u problémů s pozorností,kognitivními funkcemi, a školními dovednostmi, tedy s funkcemi hierarchicky vyššími, které se rozvíjí v pozdějším věku vývoje lidského mozku.

1 sezení 1020 Kč
10 sezení 9 800 Kč
V případě potřeby je možné zažádat o solidární slevu na trénink. Žádosti o slevu posuzujeme individuálně.

ILF/EEG Neurofeedback jako součást provázení procesem osobního seberozvoje

Tato služba je určena pouze dospělým zájemcům. Kombinuje neurofeedback trénink s dovednostmi členů našeho týmu. Dle našich individuálních kompetencí Vám můžeme nabídnout
rozvinutí nových pohledů, schopností a změn ve svém životě, v tématech, který si ve společné dohodě vybereme. Tímto procesem klienta individuálně provázíme. Neurofeedback zde slouží jako silný podpůrný nástroj a obvykle se v rámci sezení kombinuje s dalšími přístupy a technikami rozvoje. Někdy je kladen větší důraz na neurofeedback trénink, někdy na jiné přístupy a techniky – dle momentální potřeby klienta.

Mgr. Alan Tyl

Provází v těchto tématech:
Přesun od prožívání skrze ego směrem k našemu autentickému já (self)
Meditace a její integrace do každodenního života
Provázení k náhledu na příčiny emočních a vztahových rozporů
Uvolnění se ze sevření opakovaných vzorců strachu, vzteku, pocitů viny, atd.
Cesta od kompenzací k nalezání skutečných zdrojů naplnění
Úspěch a skutečná smysluplnost života – jak se nenechat snahou o úspěch pohltit
Otevření se lásce jako klíčovému zdroji léčení sebe sama i našich vztahů

Používané přístupy:
Poradenství
Koučink – kladení správné otázky
Meditace
Vizualizace
Provázení vnitřní krajinou mysli
Empatické naslouchání a rozhovor
Prvky z rodinných konstelací


Možné podpůrné techniky:
Neuro-lingvistické progamování (NLP)
Hypnóza dle Miltona Erickssona
Projekční techniky

1500Kč/hod
Mgr. Jiří Kysilka, PhD

Provází klienty procesem osobního růstu a integrace, zejména v následujících tématech:
Vtělená spiritualita – jak prožívat svůj plný potenciál v praktických oblastech našeho života.
Vztahová témata – léčení vzorců citové vazby (attachmentu).
Práce s vnitřními částmi – ego stavy, integrace vnitřních konfliktů.
Léčení traumatu, práce s ranými preverbálními traumaty.
Rozvoj pružnosti a odolnosti nervové soustavy.
Práce s fyzickými symptomy a komplexními tělesnými obtížemi.

Při práci vychází především ze zkušeností s těmito metodami a přístupy:
Aktivní naslouchání a reflexe, rezonance s procesem klienta
Somaticky orientované terapie (Somatic Experiencing, Somatic Practice, Biosyntéza, Sensorimotorická psychoterapie)
Procesově orientovaná psychoterapie
Ego-state terapie a voice dialog
Vědomý dotyk – kraniosakrální biodynamika a stillness touch
Feldenkraisova metoda
Interpersonální neurobiologie

1500 Kč /hod