Lehké mozkové Dysfunkce: Nové metody nápravy. (stáhnout zde)

Komplexní příručka pro pedagogy, lékaře, psychology … i rodiče dětí s LMD
Vydáno 2003 (PhDr. Jiří Tyl)

EEG – Biofeedback jako prevence u předškolních dětí. (stáhnout zde)

(PhDr. Hana Palatová)

Efektivita Biofeedbacku v roce 2003 (stáhnout část 1) (stáhnout část 2)

Studie (stáhnout zde)

Soubor 14ti tabulek ve formátu XLS.

Efektivita terapie lehkých mozkových dysfunkcí s využitím EEG biofeedback tréninku (stáhnout zde)

Výzkum 1.lékařské fakulty UK pro ministerstvo zdravotnictví

Závěrečná zpráva grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 3797-3, přijata Vědeckou radou MZ 1998.
Nositel grantu: 1. lékařská fakulta UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Řešitel grantu: PhDr. Jiří Tyl

Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback – Etický kodex a stanovy (stáhnout zde)