Výzkumy ze zahraničí – výňatek


Post traumatická stresová porucha

Van der Kolk, B. A., Hodgdon, H., Gapen, M., Musicaro, R., Suvak, M. K., Hamlin, E., & Spinazzola, J. (2016) A Randomized Controlled Study of Neurofeedback for Chronic PTSD. PLoS ONE 11(12): e0166752.
doi:10.1371/journal.pone.0166752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27992435

Komentář: V ČR v roce 2021 vyšel bestseller New York Times Tělo sčítá rány od profesora Van der Kolka. Ten je zároveň autorem jedné z nejrigoróznějších a nejzajímavějších studií, která k metodě Neurofeedbacku vyšla. Je zajímavá i tím, že se zaměřila na téma chronické post traumatické stresové poruchy, a tím ilustruje význam a hluboký dopad tréninku v oblasti duševních poruch. Dnešní psychiatrie dospívá stále více k pohledu, že rané vývojové trauma je totiž ústřední příčinou mnoha obtíží, jako jsou úzkosti, deprese, poruchy citové vazby, poruchy osobnosti atd.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-189.
doi:10.1177/155005940904000311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19715181

Klikněte pro další

Micoulaud-Franchi, J-A., Geoffroy, P. A., Fond, G., Lopez, R., Bioulac, S., Philip, P. (2014). EEG neurofeedback treatments in children with ADHD: An update meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Human Neuroscience, 8(906), 1-7.
doi:10.3389/fnhum.2014.00906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25431555

Steiner, N. J., Frenette, E. C., Rene K. M., Brennan, R. T., & Perrin, E. C. (2014). In-school neurofeedback training for ADHD: Sustained improvements from a randomized control trial. Pediatrics, 133(3), 483-492. doi: 10.1542/peds.2013-2059.
doi:10.1542/peds.2013-2059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24534402

Wigton, N. L., & Krigbaum, G. (2015). Attention, executive function, behavior, and electrocortical function, significantly improved with 19-channel z-score neurofeedback in a clinical setting: A pilot study. Journal of Attention Disorders,.
doi:10.1177/1087054715577135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25823743

Porucha čtení (dyslexie)

Coben, R., Wright, E. K., Decker, S. L., & Morgan, T. (2015). The impact of coherence neurofeedback on reading delays in learning disabled children: A Randomized controlled study. NeuroRegulation, 2(4), 168-178. doi:10.15540/nr.2.4.168
www.neuroregulation.org/article/view/15893/10087

Komentář: Dyslexie je poměrně častou doprovodnou obtíží u poruch pozornosti – nalézáme ji zhruba u třetiny dětí s ADHD, málokdy samostatně. Z naší zkušenosti reaguje dyslexie i ADHD v kombinaci velmi dobře na EEG biofeedback trénink.

Klíčové studie v České republice

Efektivita terapie lehkých mozkových dysfunkcí s využitím EEG biofeedback tréninku (1998)

Výzkum 1.lékařské fakulty UK pro ministerstvo zdravotnictví

Závěrečná zpráva grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 3797-3, přijata Vědeckou radou MZ 1998.
Nositel grantu: 1. lékařská fakulta UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Řešitel grantu: PhDr. Jiří Tyl

Komentář: první studie na téma EEG Biofeedbacku v rámci ČR. V rámci České republiky zatím vyšlo poměrně málo kvalitních studií, toto je jedna
z nich.
V návaznost na její úspěšné obhájení v rámci 1. lékařské fakulty následně založil PhDr. Jiří Tyl náš institut.

Jak si můžete všimnout, prvotní výzkumné i terapeutické zaměření metody v rámci ČR bylo v oblasti nápravy předškolních a školních
vývojových témat, jako jsou poruchy pozornosti a poruchy učení. Tak tomu i následně bylo po mnoho let – až v roce 2018 se začalo
těžiště tréninku více přesouvat k náročnějším tématům, jako je následek post traumatické stresové poruchy.

Lehké mozkové Dysfunkce: Nové metody nápravy (2003)

Komplexní příručka pro pedagogy, lékaře, psychology … i rodiče dětí s LMD
Vydáno 2003 (PhDr. Jiří Tyl)

Navazující příručka, dnes se místo názvu Lehké mozkové Dysfunkce používá spíše název ADHD,
tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou.

EEG – Biofeedback jako prevence u předškolních dětí (1999)

(PhDr. Hana Palatová)

Příbuzný a časově navazující výzkum PhDr. Palátové.