Tento 5-denní kurz je komplexním úvodem do metody EEG Biofeedback. Zahrnuje teoretickou výuku, ukázky, diskuzi a bohatou praktickou zkušenost. Je určen profesionálům, kteří s metodou začínají.

Na kurzu získáte dostatek znalostí a zkušeností, abyste mohli s touto skvělou metodou začít pracovat.

 

Co se naučíte:

  • Postup celého tréninku a zacházení s potřebnými technickými nástroji
  • Seberegulační mechanismus mozku a následky dysregulace tohoto mechanismu v oblasti těla, emocí, kognice a chování
  • Jednotlivé kategorie dysregulace a specifika práce s nimi: úzkosti a deprese, pozornost a kognitivní schopnosti, emoce a chování, spánek, příjem potravy, vývojové deficity a rané trauma, závislosti..
  • Sběr informací o klientovi a proměna informací v tréninkový plán
  • Intenzivní sebezkušenost v roli terapeuta i klienta a sdílení této zkušenosti ve skupině
  • Základ potřebný k navazujícímu vzdělávání v metodě
  • Posílíte své klienty v kvalitním fungování a podpoříte jejich schopnost ještě lépe využít efektu jiných terapií

Metodika

Kurz vychází z metodiky manželů Othmerových. Tuto metodiku náš institut zavedl v roce 2018 a rychle si ji oblíbil pro její efektivitu a logičnost. Zároveň je tato metodika novinkou v prostředí České republiky. Jako taková mění i samotný význam metody, která se stává spolehlivější a zásadním způsobem se rozšiřuje i do dalších oblastí, jako jsou vývojové poruchy, rané trauma a další. Pokud vás zajímá více informací o této metodice, více se dozvíte ZDE.

Kurz je otevřen pro:

Chiropraktiky                Ergoterapeuty
Fyzioterapeuty              Lékaře
Neurology                      Pediatry
Psychology                     Psychiatry
Psychoterapeuty           Speciální pedagogy
Sociální pracovníky       Zdravotní sestry

(zájemce jiných oborů prosíme, aby nás nejdříve kontaktovali)

Kurz nemá státní akreditaci.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 22 500 Kč

Zahrnuje lektorné, studijní materiály, kávu a čaj

Přihláška na kurz

Termíny kurzů

Platba a rezervace

Platbu lze provést buď hotově ráno před začátkem kurzu, nebo převodem s minimálně týdenním předstihem před začátkem kurzu. (Budete-li platit převodem, prosím, pošlete fakturační údaje, na jejichž základě Vám vystavíme fakturu).
Místo na kurzu si lze rezervovat zálohou ve výši 6000 Kč. Pokud zrušíte svou účast na kurzu dříve než 30 dnů před začátkem kurzu, vracíme 100 procent částky. Do 14 dnů před začátkem vracíme 50 procent částky. Při pozdějším odhlášení než 14 dnů před začátkem záloha propadá v plné výši.

Lokalita

Kurz probíhá v EEG Biofeedback institutu, na adrese Náměstí interbrigády 4, Praha 6, 160 00

Lektorský tým

Mgr. Alan Tyl, Vedoucí EEG Biofeedback terapeut

Mgr. Jiří Kysilka, PhD, EEG Biofeedback terapeut

Bc. Radka Chalupová, EEG Biofeedback terapeutka, EEG laborantka

Bc. Renata Šourková, EEG Biofeedback terapeutka

Program základního kurzu

Změna programu je vyhrazena

Pondělí:

10:00 – 11:00: Úvodní představení účastníků a lektorského týmu

11:00 – 12:00: Demonstrace tréninku EEG Biofeedback

12:00 – 13:00: 1. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

13:00 – 14:00: Oběd

14:00 – 14:45: Mezinárodní systém zapojení elektrod 10-20

14:45 – 16:00: Historie EEG Biofeedbacku, příklady indikací

16:15 – 17:00: Frekvence mozku: Alfa, Beta, Theta, SMR, Delta

17:00 – 18:00 2. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

Útery:

10:00 – 13:00: Vstupní anamnéza – sběr informací o klientovi

13:00 – 14:00: Oběd

14:00 – 15:30: Sdílení zkušeností s tréninkem. Systém elektrod 10-20: opakování

15:30 – 17:00: Seberegulace a 5 kategorií dysregulace mozku

17:00 – 18:00: 3. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

Středa:

10:00 – 10:30: Sdílení zkušenosti s tréninkem

10:30 – 11:30: Technické nástroje a postup tréninku

11:45 – 13:00: 4. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

13:00 – 14:00: Oběd

14:00 – 15:30: Části mozku: Levá a pravá, přední a zadní, interhemisferální

15:30 – 16:30: 5. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

16:30 – 17:00: Sdílení zkušeností s trénikem

17:00 – 18:00: Postup tréninku a zpětná vazba od klienta, optimální frekvence

Čtvrtek:

10:00 – 11:00: 6. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

11:15 – 13:00 Obtíže klientů a specifické lokality tréninku

13:00 – 14:00: Oběd

14:00 – 15:30: Logická posloupnost tréninku, tréninkový plán, průběžné informace

15:30 – 16:30: 7. společný trénink účastníků pod dohledem lektorů

16:30 – 17:00: Sdílení zkušeností s trénikem

17:00 – 18:00: Obtíže klientů a specifické lokality tréninku: pokračování

Pátek:

10:00 – 13:00: Závěrečné přezkoušení – vystřídání role klienta a terapeuta,

 8. společný trénink účastníků, nastavení tréninkového plánu

13:00 – 14:00: Oběd

14:00 – 16:00: Prostor pro intergraci kurzu, dotazy, informace o dalších možnostech rozvoje

Program je prokládán časem na sdílení zkušeností s tréninkem a na dotazy dle potřeby.

Konkrétní časy programu se tak mohou lišit.

Ubytování
Cenově dostupné ubytování pro účastníky:

Pension Paťanka. 590 Kč za noc,v dosahu pěší chůze. http://patanka.cz
Ubytování na kolejích České zemědělské univerzity, 350 až 450 Kč za noc, 10 min autobusem. http://www.kam.czu.cz/cs/?r=4455