ZPĚT

Othmer’s method – ILF pásmo

Rozšíření efektivity tréninku v EEG pásmu je pouze prvním příspěvkem metody Othmerových. Dalším je rozšíření tréninku do tzv. infra-nízkých frekvencí (infra low frequency, ILF), tedy frekvencí pod 0,1 Hz. K tomu je již potřeba specializovaná technika a výcvik pro její užívání. Tímto výcvikem jsme prošli v květnu 2019 a nyní tento nový ILF trénink nabízíme veřejnosti.

Obrázek: Přístroj Neuroamp II a jeho ovládací software Cygnet

Hlavní význam ILF techniky je, že zasahuje do jiných částí mozku – především do limbického systému, starší části mozku spojenou s emočním prožíváním a tělesnou fyziologií. Jako taková dokáže mít silný zklidňující efekt i u silných duševních obtíží – především v souvislosti s raným traumatem, což je skutečně široká oblast, která zahrnuje mnohé psychiatrická onemocnění.
Například úzkosti, deprese, ale i poruchy nálad, chování, osobnosti, poruchy citové vazby atd.

Sem spadají například i děti s ADHD s doprovodnou poruchou nálad, chování, úzkostí nebo učení, což jsou obtíže, které v různých podobách dle výzkumu nalezneme u 66% dětí s ADHD.

Dále je trénink této části mozku účinný u vývojových poruch obecně, tedy u obtíží, kdy v raném věku došlo k narušení základní schopnosti seberegulace mozku. Specificky je jedna oblast, kde je efekt obzvláště silný, a to jsou poruchy autistického spektra. Ty jsou obvykle spojeny s často zvýšenou agitovaností člověka. ILF trénink dokáže i u takto závažných poruch pomoci se zklidnit, podpořit sociální vnímání, senzorickou integraci, řeč a další oblasti, které jsou často zasažené.

Určitou nevýhodou je pak cca o třetinu vyšší cena tréninku. To na druhé straně může být vyvážené často rychleji se dostavujícími a silnějšími efekty tréninku, a taky moderními, graficky a zvukově vice atraktivními hrami.

Tento druh tréninku je již součástí naší nabídky služeb, je možné se na něj objednat, nebo vám může být doporučen během úvodní konzultace.

ZPĚT