Úzkost je stará obranná reakce, kterou naši lidští i zvířecí předci nutně potřebovali k přežití, protože jim signalizovala nebezpečí a nutnost s ním bojovat nebo před ním utéct. Úzkostný stav zažívá občas každý. Problém nastává, když jsou úzkostné stavy silné, neodpovídají situaci, často se vrací nebo trvají i mimo nepříjemné stavy a zasahují tak negativně do běžného fungování. Kromě psychických projevů úzkosti jako je nervozita, pocit napětí, nepohody, obavy, strach, jsou zřejmé i projevy tělesné, pocení, tachykardie, zrychlené dýchání i činnost střev, nárůst svalového napětí.

 

Mezi úzkostné poruchy řadíme:

Panickou poruchu – Projevuje se náhlými návaly silné úzkosti s psychickými i tělesnými projevy, často se objeví strach ze smrti, ze zkolabování.

Sociální fobie – nadměrný strach ze sociálních situací

Obsedantně kompulzivní porucha – obsedantní myšlenky jsou nápady, představ nebo impulsy, které se znovu a znovu vtírají do mysli a téměř vždy vyvolávají tíseň

 

Poruchy vyvolané stresem:

akutní stresová porucha – reakce na náhlou nečekanou silnou zátěž, nehodu, napadení, smrt blízké osoby

posttraumatická stresová porucha – v bdělém i nočním snění se objevují zážitky spojené s traumatizující situací, klient se vyhýbá místům, kde se situace stala či podnětům, které ji mohou připomínat. Porušen bývá spánek, pracovní výkonnost, klient pociťuje stavy nepohody během dne.

 

EEG Biofeedback trénink je velmi vhodný pro všechny tyto výše popsané obtíže. Snižuje post-traumatické stresové symptomy (strach, úzkost, tenzi), noční můry, flashbacky, snižuje potřebu psychofarmak, zmírňuje trému, sociální úzkost, snižuje funkci sympatiku, který je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí – „bojuj nebo uteč“. Zvyšuje koncentraci, schopnost meditace, pracovní paměť, relaxaci, kreativitu.

Potřebný počet sezení, který je třeba u úzkostných a stresových obtíží, je 20. Často tento počet stačí k zásadnímu zlepšení. Pokud je ovšem porucha rozsáhlá, případně se kombinuje například s depresí, počet potřebných sezení tímto úměrně stoupá.