Beáta, 9 let

Délka tréninku: 1 rok

 

Vyjádření maminky po 70 sezeních EEG BFB: 

Beáta měla dysgrafii, dysortografii, dyslexii mírně. Ty se biofeedbackem odstranily. Částečně se snížila porucha pozornosti, už není tak pomalá, jak bývala, což byla její zásadní potíž ve škole. Výrazně se srovnala po emoční stránce, bývala plačtivá a labilní, což už není. Je rozumná, spolehlivá a zodpovědna (což oceňuji zejména já). Je stále hravá a veselá, ale jaksi moudřejší, působí dospěleji. Myslím si, že se naučila překonávat obtížně situace a to je dobrý bonus do života. Aktuálně (2016) je v dětské Mense a od září začíná studovat osmileté gymnázium

Beáta dále od narození trpěla na ekzémy, které se v době stresu, tedy v době školy, objevovaly formou atopického ekzému i v obličeji. Od podzimu do jara trpěla úpornými virózami, chřipkami, angínami. Asi po dvaceti hodinách BFB příznaky vymizely a kromě rýmy či kašle jednou za rok netrpí žádnou nemocí (v minulosti prodělala 2x zápal plic). Antibiotika od té doby neměla. Zlepšila se jí i koordinace v hodinách tělocviku a při sportování. Vzrostlo jí sebevědomí a vnitřní spokojenost, dokáže se dobře ovládat a v náročných situacích nepropadá tolik panice, ale spíše ji řeší. Dokonce i ve prospěch ostatních např. ve školním kolektivu.

 

Vyjádření terapeuta:
Z našich záznamů vyplývá u Beaty tento průběh zlepšení –

po prvních 20 sezeních se zlepšilo chování, vymizely extrémy pravděpodobně způsobené stresem, usiná již i bez nočního světla.
Po 40 sezeních – zlepšení pravopisu, čtení a pozoronosti. Zřejmě zlepšení motoriky – dokáže již vyšplhat po tyči.
Po 70 sezeních – stav který popsala maminky, poradnou potvrzené vymizení dyslexie a dysortografie, zlepšení pozornosti, určitá větší zralost osobnosti.

Zde je znát že dozrávání opožděného vývoje je biofeedbackem velmi zrychleno – vše probíhá rychleji a co by dozrávalo i celá léta, může proběhnout i během jediného roku. Tím si dítě také ušetří nepříjemné zkušenosti související se svým handicapem ve škole i doma.

Na tomto případu je vidět, že EEG biofeedback je metoda, u které se vyplatí vydržet delší dobu. Po prvních 40 sezeních, což se považuje za standardní dobu tréninku, došlo u Beáty ke značným posunům. To často klientům stačí a odchází spokojení. Nicméně nynější stav, kdy i v poradně již Beátě nediagnostikují dyslexii a dysortografii (což je během jednoho roku velký úspěch) byl zřejmě možný teprve díky odhodlání maminky i Beáty pokračovat ve zlepšování stále dále až do nynějšího stavu.

Adam, 7 let

30 sezení během 4 měsíců

První EEG vyšetření podstoupil Adam v srpnu 2011 s diagnózou anxiózně depresivní syndrom. Byl velmi emočně nestabilní, negativistický a úzkostný. Dale také neklidný, nepozorný a těžko se soustředil. Během spánku se objevovaly noční běsy, křičel ze spaní. Byla mu doporučena terapie a EEG biofeedback.

Dalš EEG bylo natočeno v dubnu roku 2012. po 30ti sezeních na BFB došlo ke zlepšení negativismu, více se začal usmívat. Také došlo ke zvýšení pozornosti, úkoly nyní dělá sám. Zlepšil se i průběh spánku. V porovnání s minulým EEG záznamem se graf zlepšil pro úbytek pomalých vln. Výrazně lepších výsledků dosáhl Adam v psychotestech, konkrétně při zkrácené verzi Ravena – neverbálnímu testu obecné inteligence zaměřeného na logické myšlení.