Je významný český neurolog. Lékařskou fakultu UK v Praze absolvoval v roce 1959. Po studiu působil šest let jako sekundář na neurologickém oddělení ve Strakonicích, pak 35 let v Praze na Neurologické klinice 1. LF UK – jako asistent, posléze docent a profesor. Doktorát věd získal v roce 1980. Čtyři roky působil i ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích.V roce 1997 stál u zrodu Centra EEG-biofeedbacku, kde pracuje dodnes. Ve své práci se zaměřuje hlavně na epilepsii a neuropsychiatrické poruchy.
Je výborným diagnostikem a na klienta nahlíží  jak z pohledu neurologa, tak i psychologa a oba pohledy kloubí ve svém závěru z EEG vyšetření. EEG je popsáno jak pouhým okem, tak pomocí analytických matematických metod. Tím jsou vytvářeny mapy elektrické aktivity mozku.
Spolupráce s ním je velmi obohacující a jeho humor je vždy laskavý. Je nevhodné diskutovat s ním kriticky o Husitském hnutí. Pochází z Jižních Čech, země zamyšlené.