Firma EEG Biofeedback byla založena v roce 1997 PhDr. Jiřím Tylem v návaznosti na dokončení jeho grantového projektu zkoumající účinnost EEG biofeedbacku na 1. Lékařské fakultě UK. Již od začátku jsme se zaměřovali jak na pomáhání s obtížemi klientů tréninkem, kde se záhy určitou naší specialitou stala práce s dětmi s poruchou pozorností a poruchami učení, tak na vzdělávání zájemců v samostatné profesionální práci s metodou.

Jako první školící středisko v ČR jsme významně přišpěli k rozšíření metody v naší zemi, kterou nyní naleznete ve většině větších měst i v mnoha menších. Zároveň již od začátku poskytujeme natáčení kvantitativního záznamu EEG a jeho popis díky plodné spolupráci s profesorem neurologie Josefem Faberem.

Tato kombinace psychologických a neurologických odborností nám umožňuje udržovat vysokou úroveň služeb – diagnostika mozku klientů nám umožňuje nastavit trénink přesně, jak je pro ně vhodné a také určit, zda-li klient nepotřebuje odlišný druh pomoci pro své obtíže, než jakou nabízíme. Za posledních 16 let našim tréninkem EEG biofeedbacku prošli tisíce klientů, stovky stážistů podstoupily naše školení, aby získali certifikát opravňující k práci s klienty. Jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat v tradici, která se léty osvědčila a nadále našim klientům poskytovat kvalitní služby k zlepšení jejich životů.