EEG Biofeedback institut byl založen v roce 1997 PhDr. Jiřím Tylem v návaznosti na dokončení jeho grantového projektu zkoumající účinnost EEG biofeedbacku na 1. Lékařské fakultě UK. Již od začátku jsme se zaměřovali jak na pomáhání s obtížemi klientů tréninkem, kde se záhy určitou naší specialitou stala práce s dětmi s poruchou pozorností a poruchami učení, tak na vzdělávání zájemců v samostatné profesionální práci s metodou.

Jako první školící středisko v ČR jsme významně přišpěli k rozšíření metody v naší zemi, kterou nyní naleznete ve většině větších měst i v mnoha menších. Zároveň již od začátku poskytujeme natáčení kvantitativního záznamu EEG a jeho popis díky plodné spolupráci s profesorem neurologie Josefem Faberem.

Tato kombinace psychologických a neurologických odborností nám umožňuje udržovat vysokou úroveň služeb a předávaných znalostí. Za posledních 16 let našim tréninkem EEG biofeedbacku prošli tisíce klientů, stovky stážistů podstoupily naše školení, aby získali certifikát opravňující k práci s klienty. Jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat v tradici, která se léty osvědčila a nadále našim klientům poskytovat kvalitní služby k zlepšení jejich životů.