Tento kurz je určen pro naučení bezpečné práce s EEG biofeedbackem prováděném v domácím prostředí, tedy jako sebetrénink, trénink svých dětí či příbuzných. Cílem je, aby stážisté uměli přístroj nastavit podle pokynů našich pracovníků ke konkrétním osobám, a dokázali s nimi provádět trénink. Většina znalostí určené pro profesionální práci se širším spektrem klientů je v tomto kurzu vynechána.

Trénink pro domácí užití je obzvláště vyhledáván rodiči dětí s ADHD a poruchami učení, kteří nemohou dojíždět na terapie, či mají zájem trénovat dlouhodobě. Dále nás často vyhledávají rodiny, kde se přihodilo členovi rodiny traumatické poranění mozku. Zde je velmi vhodný dlouhodobý trénink v domácím prostředí. Trénink v domácím prostředí se jeví jako vhodný i pro autistické děti, kde je obvykle doba tréninku potřebná pro větší zlepšení dlouhodobá.

Kurz probíhá v termínech dle osobní domluvy s lektorem. Prosím zkontaktujte nás, pokud máte o kurz zájem.

Délka kurzu: Obvykle stačí k zaučení jeden den kurzu, tedy 7 učebních hodin. Dle individuální potřeby je možné kurz prodloužit. Také doporučujeme docházet po určité době na konzultace a zkonzultovat výsledky svých tréninků s lektorem.

Cena: 2 000,- Kč za 1 učební den. Pokud se hlásí více účastníků dohromady, první účastník platí plnou cenu, každý další účastník 50% z ceny,

Lektor: Bc. Alan Tyl

Před kurzem je vhodné mít objednaný přístroj pro domácí použití. Přístroj pro vás po zaplacení připravíme a na kurzu ho můžeme nainstalovat a nastavit. Je proto dobré mít s sebou vlastní notebook, na kterém chcete přístroj provozovat. (Pokud nemáte, ukážeme vám instalaci, kterou zvládnete i sami doma.)

Také je před kurzem třeba, aby osoba/y, které budou na přístroji trénovat, absolvovali Diagnostické EEG vyšetření. Podle výsledků tohoto vyšetření vám pro ně lektor připraví plán tréninku na míru.