Tento kurz je určen pro naučení se bezpečné práce s EEG biofeedbackem prováděném v domácím prostředí, tedy jako sebetrénink, trénink svých dětí či příbuzných. Cílem je, aby stážisté uměli přístroj nastavit podle pokynů našich pracovníků ke konkrétním osobám, a dokázali s nimi provádět trénink. Většina znalostí určené pro profesionální práci se širším spektrem klientů je v tomto kurzu vynechána.

Trénink pro domácí užití je obzvláště vyhledáván rodiči dětí s ADHD a poruchami učení, kteří nemohou dojíždět na terapie, či mají zájem trénovat dlouhodobě. Dále nás často vyhledávají rodiny, kde měl jeden z členů rodiny traumatické poranění mozku. Zde je velmi vhodný dlouhodobý trénink v domácím prostředí. Trénink v domácím prostředí se jeví jako vhodný i pro autistické děti, kde je obvykle doba tréninku potřebná pro větší zlepšení dlouhodobá.

Kurz probíhá v termínech dle osobní domluvy s lektorem. Prosím zkontaktujte nás, pokud máte o kurz zájem.

Délka kurzu: Obvykle stačí k zaučení jeden půlden, tedy cca 4 učební hodiny. Dle individuální potřeby je možné kurz prodloužit. Také upozorňujeme, že povinnou součástí domácího tréninku jsou pravidelné konzultace postupu tréninku se supervizorem, osobně či dálkovým spojením.

Cena: 3 000,- Kč za úvodní zaškolení učební den.

V ceně je úvodní konzultace a nastavení tréninku pro jednu osobu (např. jedno trénující dítě). Nastavení pro další osobu jsou za 650 Kč/osoba

Lektor: Bc. Renata Tylová

Pro kurz je nutné si u nás zapůjčit přístroj pro domácí použití. Přístroj si není možné u nás zakoupit. Efektivita metody a potřebná kvalifikace již v dnešní době vzrostla natolik, že trénink vyžaduje pravidelnou supervizi a také zamezení možnosti dalšího tréninku bez této supervize.

Přístroj pro vás po připravíme a na kurzu ho můžeme nainstalovat a nastavit. Je proto dobré mít s sebou vlastní notebook, na kterém chcete přístroj provozovat. (Pokud nemáte, ukážeme vám instalaci, kterou zvládnete i sami doma.)