Zhoršená schopnost radovat se, skleslá nálada, snížená energie a aktivita, pokles zájmů, zhoršení koncentrace, značná unavitelnost i po nepatrné námaze jsou charakteristické příznaky pro depresi. Patří mezi ně i poruchy spánku, snížená chuť k jídlu, pesimistický pohled do budoucnosti. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí reakce na radostné podněty. Označení tohoto onemocnění pochází z latinského deprimere – složeniny slov de = dolů + primere = tlačit. Deprese je nejčastějším onemocněním současnosti; podle statistik lze odhadnout, že klinickou depresí projde v průběhu života jeden člověk ze čtyř.

Téměř vždy za vznikem deprese můžeme nalézt souhru vnitřních dispozic a vnějších faktorů. Jako spouštěč deprese působí stresové události, jako jsou životní změny, ztráta blízké osoby, stres v zaměstnání, změna životní role, tělesná nemoc,… Může jít o výrazné životní události, ale i souhrn drobných stresujících vlivů, kteří vedou k dlouhodobé frustraci a bezmoci.

Odborníci prokázali, že osoby akutně trpící depresí ve srovnání s jedinci, kteří depresí nikdy netrpěli, vykazují levostrannou frontální nedostatečnou aktivaci. V levé čelní oblasti můžeme jasně vidět nárůst pomalých mozkových vln alfa

U depresivní osoby dochází při terapii EEG Biofeedbacku k upravení spánku a navrací se i normální rozsah afektivity resp. citového prožívání. Proto EEG biofeedback nabízí vhodnou možnost pro léčení depresivních stavů stejně jako úzkosti. Klinická účinnost EEG biofeedbacku u depresivních poruch však závisí na druhu a závažnosti deprese – již vzhledem k tomu, že těžké depresivní stavy se vyznačují ztrátou životní motivace, a tedy i motivace k léčbě. Indikované jsou stavy lehké a středně těžké deprese.

Sezónní afektivní porucha (SAD) neboli Podzimní deprese

Na podzim začíná v našich zeměpisných šířkách depresivní sezóna, která trvá 5 měsíců. Nedostatek světla, šedo, vstávání za tmy, brzké stmívání, to vše vede k apatii, skleslosti. Touto poruchou trpí více ženy a osoby mladšího a středního věku. Vhodným řešením jak pro již rozběhlou poruchu, tak pro prevenci je čím dál tím více rozšířenější terapie jasným světlem.

Více se dozvíte na http://www.fototerapie.com/