Vážení klienti,

V době vánočních prázdnin tedy od 23.12.2017 do 1.1.2018 bude naše ordinace zavřená s výjimkou jednoho dne a to 29.12.2017. Tento den je přednostně určen pro klienty, kteří ještě neabsolvovali prvních 20 sezení, aby byla zachována možnost nepřerušeného tréninku. Na volná místa pak budeme objednávat i ostatní klienty. Pokud máte o tento den zájem, prosím domluvte se s terapeutem.

Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku.

Tým EEG Biofeedback Institutu