EEG Biofeedback pro profesionály

Praktika – Othmer’s method

Tento třídenní kurz EEG Biofeedbacku je určen již zkušeným trenérům, kteří mají zájem o zásadní aktualizaci svého stylu práce s klienty.

Metodika kurzu vychází z praxe manželů Othmerových v letech 2000-2007. Othmerovi jsou jedni z hlavních průkopníků metody ve světě již od roku 1989. Ta mění i samotný význam metody, která se stává spolehlivější a zásadním způsobem se rozšiřuje i do dalších oblastí, jako jsou vývojové poruchy, raná traumata a další.

Obsah Kurzu:

 • Seberegulační mechanismus mozku a následky dysregulace tohoto mechanismu v oblasti těla, emocí, kognice a chování
 • Jednotlivé kategorie dysregulace a specifika práce s nimi: úzkosti a deprese, pozornost a kognitivní schopnosti, emoce a chování, spánek, příjem potravy, vývojové deficity a rané trauma, závislosti.
 • Sběr informací o klientovi a proměna informací v tréninkový plán.
 • Intenzivní sebezkušenost v roli trenéra i klienta a sdílení této zkušenosti ve skupině.

 

Specifika této metody:

Je třeba počítat s tím, že přístup klade větší nároky na trenéra, na druhou stranu je mnohem více naplňující – jsme schopni pomoci podstatně širšímu spektru klientů s výrazně silnějšími obtížemi, než kdy v minulosti. Jsme schopni číst a chápat pozorované a hlášené reakce klienta na trénink již v průběhu tréninku. Trénink tak můžeme řídit přesně, efektivně a kompetentně.

 • Individuální tréninkový postup s větší vzájemnou interakcí trenéra a klienta.
 • Ve většině případů dynamický nástup prvních výsledků tréninku – často již po pěti sezeních.
 • V partnerském přístupu terapeuta a klienta – upravujeme tréninkový postup podle aktuálních reakcí klienta.
 • Využíváme nové tréninkové zóny a individuální způsob určení tréninkové frekvence.

 

Více informací o tomto novém přístupu naleznete zde.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 9 500 Kč

Zahrnuje lektorné, studijní materiály, kávu a čaj

Přihláška na kurz

Program kurzu Praktika

Kurz zahrnuje tři hlavní segmenty:

    1. Klinický model pro tuto novou metodiku.

Zahrnuje hlubší vysvětlení 5-ti kategorií dysregulace:
Arousal, nestabilita, dishinibice, lokalizované funkce, omezující vzorce a přesvědčení.

 • Význam multimodálních asociačních oblastí, což jsou základní lokality Othmerových
 • Ale také primární senzorické a motorické oblasti a druhotné asociační oblasti
 • Naučíme se k čemu se dají využít obskurní zóny jako T5, T6, O1, O2, F3, F4 – je to užitečné především
  u zranění mozku a kognitivních deficitů, ale také například u některých autistických problémů.

 

    2. Diagnostické kategorie (úzkost, deprese, kognice..) a vhodné lokality pro jejich symptomy.

Veškeré informace o tom, jaké lokality pro co využíváme, v přehledné formě.

 • Především lze čekat zvýšení účinků, někdy i značné, u vývojových poruch (dysfázie, autismus, dětská mozková obrna)
 • nestabilit (migrény, motání hlavy, epilepsie)
 • traumat (ovšem u vážnějších případů spíše v kombinaci s psychoterapií)
 • a problémů limbického systému (úzkosti, deprese).A to nejen díky lokalitám, ale i optimalizaci frekvence.

 

    3. Praxe tréninku orientovaného na klienta.

Celkem 5 tréninků (někdy jako terapeut, někdy klient).Každá dvojice má k dispozici na kurzu jeden přístroj

 • Jaké vybrat počáteční lokality
 • Jak nalézt správnou optimální frekvenci
 • Jak přidávat do tréninku další lokality, jak otestovat jejich vhodnost
 • Stopování symptomů mezi sezeními
 • Nová forma komunikace s klienty (klienti se stávají více partnery celého procesu a jsou za něj více spoluzodpovědní)

 

 

Součástí kurzu je i zaučení do nové verze softwaru Brainfeedback 2 s automatizací filtrů

V podstatě se jedná o nový základní kurz pro novou metodiku, ekvivalentní s naším pětidenním kurzem. Díky
zkušenosti účastníků se postačí na kurz tři dny, protože nemusíme opakovat základy používání metody.

Učební materiál: materiál, který nyní používáme na základním kurzu. 60 stran, z 80 procent se jedná o nové informace.

Platba a rezervace

Platbu lze provést buď hotově ráno před začátkem kurzu, nebo převodem s minimálně týdenním předstihem před začátkem kurzu. (Budete-li platit převodem, prosím, pošlete fakturační údaje, na jejichž základě Vám vystavíme fakturu).
Místo na kurzu si lze rezervovat zálohou ve výši 3000 Kč. Pokud zrušíte svou účast na kurzu dříve než 30 dnů před začátkem kurzu, vracíme 100 procent částky. Do 14 dnů před začátkem vracíme 50 procent částky. Při pozdějším odhlášení než 14 dnů před začátkem záloha propadá v plné výši.

Lokalita

Kurz probíhá v EEG Biofeedback institutu, na adrese Náměstí interbrigády 4, Praha 6, 160 00

Ubytování
Cenově dostupné ubytování pro účastníky:

Pension Paťanka. 590 Kč za noc,v dosahu pěší chůze. http://patanka.cz
Ubytování na kolejích České zemědělské univerzity, 350 až 450 Kč za noc, 10 min autobusem. http://www.kam.czu.cz/cs/?r=4455