Tento 9-denní kurz je určen těm, kteří se chtějí stát samostatným praktikem – EEG biofeedback trenérem, který umí správně rozeznat efektivní indikace pro EEG biofeedback, dokáže lidem zprostředkovat komplexní nápravu jejich obtíží a/nebo zprostředkovat rozvinutí schopností mozku, které jsou důležité pro dobrou kvalitu života.

CÍLEM KURZU JE:

– seznámit se s metodou EEG Biofeedback jako s vědecky dobře podloženou metodou s mezinárodními standardy

– osvojit si dovednost práce s EEG Biofeedback přístrojem a jeho ovládacím softwarem

– naučit se diagnostické a logické postupy pro stanovení správného tréninkového plánu pro široký okruh obtíží klientů

– poznat souvislosti mezi EEG Biofeedbackem a lékařským kvantitativním EEG popisem

– rozvíjet své kompetence EEG Biofeedback praktika

– otevřit cestu k celoživotnímu vzdělávání v metodě

Kurz vychází ze standardů stanovených zastřešujícími organizacemi Association for Applied Psychophysiology (AAPB) a Biofeedback Certification Institute of America (BCIA). Navíc k potřebné teorii je široce zaměřený na osvojení dovednosti prakticky metodou pracovat s klientem. Obě části kurzu jsou na posledním dni teoretické části zakončeny ověřovacím testem, po jehož úspěšném složení účastníci obdrží certifikát potvrzující absolvování kurzu a kvalifikaci pro práci s metodou.

Kurz je otevřen zejména pro psychology, lékaře, pediatry, neurology, pedagogy, speciální pedagogy, SZŠ, sociální pracovníky (zájemci jiných oborů po domluvě).

Praktická část kurzu je otevřena maximálně pro 5 účastníků v každém z termínů. Teoretická část probíhá v širším kolektivu, obvykle se jedná o 8-12 účastníků.

 Nejbližší termíny praktické části

  • 26.11 – 30.11. 2018
  • 18. 2. – 22. 2. 2019

 

Nejbližší termíny teoretické části

  • 1-4.11. 2018

 

Pokud budete mít zájem o kurz i v jiném termínu, dejte nám prosím své přání vědět. Pokud budou i další zájemci, kteří v pevně daných termínech nemají možnost přijít, rádi otevřeme kurz i v jiném, společně dohodnutém termínu. Pro skupiny 3 a více lidí je možné přímo vypsat individuální termín.

Poznámka: Vždy směřujeme zájemce o kurz k tomu, aby nejdříve absolvovali praktickou část a pak teprve teoretickou. Praktická část obsahuje základní postupy práce s přístrojem. Bez této znalosti jsou části teorie špatně pochopitelné. Není tedy možné absolvovat teoretickou část bez předchozího absolvování praktické části.

Kurz nemá státní akreditaci.

 

•  Cena kurzu

Ceník je platný od 1.1.2018

Celková cena kurzu: 22 500,- Kč

Cena praktické části: 12 500,- Kč, Cena teoretické části: 10 000,- Kč.

Vysílá-li pracoviště více frekventantů, hradí první plnou sazbu, ostatní 80%. Pracovníci již existujících center mají 20% slevu.

V ceně kurzu je zahrnuto:
Lektorné za 9 učebních dnů: 5 dnů praktické části a 4 dny teoretické části kurzu
Natočení vašeho EEG záznamu a osobní popis grafu od profesora MuDr. Josefa Fabera
Studijní materiály – přehledné a srozumitelné
Kniha o mozku od Prof. Josefa Fabera: Malý EEG atlas
Certifikát potvrzující absolvování kurzu pro profesionály (po úspěšném složení závěrečného testu)
Možnost dodatečných dotazů i po ukončení školení (preferujeme emailovou komunikaci)
Občerstvení během kurzu – čaj, káva, sušenky, ovoce

Platbu lze provést buď hotově ráno před začátkem kurzu, nebo převodem s minimálním týdenním předstihem před začátkem kurzu. (Budete-li platit převodem, prosím, pošlete fakturační údaje, na jejichž základě Vám vystavíme fakturu). Platbu lze rozdělit na 2 části: praktická část 12 500 Kč, teoretická část 10 000 Kč.

 

Lektorský tým
Program praktické části (5 dnů)
Program teoretické části (4 dny)
Ubytování