EEG vyšetření je funkční vyšetření mozku, které slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození.
U dětí nám dává odpověď na otázku, zda vývojové zrání CNS je v normě nebo se jedná o určité opoždění od vývoje – lehké, střední, výrazné. U dospělých nám může ukázat na emoční problémy, stavy úzkosti. Je to základní vyšetření pro diagnostiku epilepsie, tak i  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Porucha pozornosti s hyperaktivitou).
V EEG můžeme vidět lokalizaci a rozsah poškození a především celkový stav mozku – zda se nechystá epileptická aktivita, jaký je vliv léků, jaká je pozornost. Obraz EEG se mění např. i po zánětech mozku či mozkových blan, po poranění mozku, nádorech, cévních mozkových příhodách. EEG u nás vyhodnocuje
Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

Je třeba zdůraznit, že dle naší zkušenosti je EEG vypracované v našem centru podstatně obsáhlejší a komplexnější než EEG vypracovávané v nemocničních zařízeních (i když samozřejmě toto nelze zcela zobecnit). EEG u nás trvá 60 minut a má 4 fáze (viz níže). Oproti tomu nemocniční EEG často zahrnuje pouze měření při zavřených a otevřených očích a hyperventilaci v celkové délce 15 minut. Navíc se v nemocnicích zaměřují především na těžší patologie jako je epilepsie či mozkové nádory. Vlny které naznačují přítomnost poruchy pozornosti, poruchy učení či úzkosti často vůbec nejsou v popředí pozornosti. Z tohoto důvodu preferujeme vyhotovovat k Biofeedback tréninku vlastní EEG vyšetření, i v případě že již klient měl vyšetření vyhotoveno jinde.

Výstupem vyšetření je EEG zpráva. K vyšetření je možné si ve středu objednat konzultaci s Prof. Faberem, který zprávu detailně vysvětlí a probere s vámí vaše dotazy, pokud chcete zprávě porozumět více do hloubky osobně. Konzultace se platí zvlášť a nejsou povinné. Pokud k nám jdete na Biofeedback trénink, můžete zprávu probrat v pátky s Alanem Tylem, z hlediska toho jaké důležité informace obsahuje k tréninku mozku pomocí Biofeedbacku. Dále je možné zprávu předat svému lékaři či EEG znalému terapeutovi, pokud si ji přejete zkonzultovat.Standardním částím zprávy budou lékaři v ČR obvykle dobře rozumět.  Některé části zprávy, především psychotesty a jejich význam při vyšetření, jsou ovšem unikátním postupem prof. Fabera a nejsou mezi lékaři v ČR obecně známé. Sama o sobě zpráva obsahuje i závěr a doporučení, nicméně prosím počítejte s tím že celkově je bez konzultace obtížně srozumitelná laické veřejnosti.

Průběh vyšetření
Zpočátku EEG vyšetření klient odpočívá, fáze klidu je však brzy vystřídána střídáním otevření a zavření očí, hyperventilací a fotostimulací. Součástí vyšetření jsou funkční psychotesty, které nám monou dát odpověď, zda se u klienta objevují dyslektické obtíže, jaký je stav mentace i pozornosti. Vyšetření včetně všech testů trvá cca 30 min, k tomuto času je nutné přičíst čas na přípravu (nasazení čepice s elektrodami) a čas pro vstupní rozhovor a vyplnění anamnézy.

Našima rukama prošli od založení centra již tisíce klientů. Náš řádně vyškolený personál je schopný si poradit i s velmi náročnými stavy u klientů a zatím se nám vždy podařilo EEG u klienta natočit tak, aby prof. Faber, i přes větší množství artefaktů, byl schopný z něho důležitá data vyčíst.
Před EEG vyšetřením neplatí pro klienta žádná omezení. Je vhodné před vyšetřením umytí hlavy bez nanášení dalších přípravků (laky, tužidla, kondicionéry apod.) Vždy uvítáme, když klient přinese zprávy z již proběhlých vyšetření, např. od logopeda, neurologa, psychologa či psychiatra.

Objednání
Objednat se na EEG vyšetření může kdokoli, natáčení EEG probíhá v pondělí a úterý a popis a případné konzultace probíhají ve středu. Všem našim klientům před započetím EEG Biofeedback tréninku toto vyšetření doporučujeme. Ukáže nám reálný obraz vývoje mozku, na jehož podkladě můžeme lépe stanovit konkrétní terapeutický plán. Je však možné u nás absolvovat EEG vyšetření a na trénink v metodě EEG Biofeedback se objednat na jiné pracoviště. EEG vyšetření provádíme i klientům, kteří nemají o terapii zájem. Je možné vyhotovit i opakované EEG, například abychom viděli výsledky Biofeedback tréninku. To se doporučuje minimálně po 40 sezeních či po půl roce od posledního měření.

Pozn: Prosím nezapomeňte si sebou na vyšetření vzít hotovost, pokud neplatíte předem na účet.